Our Speakers

 • Mani Lakkaraju

  Founder
 • Srinivas Savaram

  Head
 • Ujwal

  CEO
 • Samrat Krishna

  CEO
 • Muzafar Hussain

  Founder & CEO
 • Sumanth Prabhu

  CEO
 • Elduri Hari Partap

  CEO
 • Piyush Jaidev

  COO
 • Ramesh Jhajharia

  Founder
 • Sunny Harisinghani

  Co-Founder